BIP
Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
POCZET DOWÓDCÓW

Jednostką Wojskową w m. Babki dowodzili

płk dypl. pil. Mirosław NAWROCKI od 16 stycznia 2017 r.

płk mgr inż. pil. Jacek ZYGMANOWSKI od października 2013 r. do października 2016 r.

płk dypl. pil. Rafał NOWAK od stycznia 2012 r. do września 2013 r.

płk dypl. pil. Jacek ŁAZARCZYK od początku 2007- do sierpnia 2010

płk dypl. pil. Cezary WASSER w latach 2005-2006

płk dypl. pil. Ryszard ANDRYSZCZAK w latach 2003-2005

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych