BIP
Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
DOWÓDZTWO

 

 

 


DOWÓDCA MJDOP


płk dypl. pil. Mirosław NAWROCKI
Życiorys
CV English Version


ZASTĘPCA DOWÓDCY
- SZEF SZTABU

ppłk Krzysztof JAKRZEWSKI


SZEF STANOWISKA DOWODZENIA

ppłk Bogusław STRZYGA


PEŁNOMOCNIK DOWÓDCY
DO SPRAW OCHRONY INF. NIEJAWNYCH

kpt. Monika REDA


STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA

chor. Tomasz BIENIARA

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych