BIP
Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
ŻYCIORYS DOWÓDCY MJDOP

Pułkownik dyplomowany pilot Mirosław NAWROCKI urodził się 10 lipca 1972 r. w miejscowości Rawicz (woj. wielkopolskie).

W latach 1987 - 1991 uczęszczał do Liceum Lotniczego w Zielonej Górze. Służbę wojskową pełni od 1991 roku - po wstąpieniu do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. "Szkołę Orląt" ukończył w 1995 roku i wyznaczony został na pierwsze stanowisko służbowe w 11. pułku lotnictwa myśliwskiego we Wrocławiu. Tam przeszkolił się na samoloty naddźwiękowe MiG-21 i zdobył 1 klasę pilota myśliwskiego wykonując obowiązki służbowe na stanowiskach pilota i starszego pilota w systemie dyżurów bojowych Obrony Powietrznej Kraju. W 2000 roku skierowany został do Akademii Obrony Narodowej na stacjonarne studia dowódczo-sztabowe na wydziale Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W 2002 roku jako oficer dyplomowany objął stanowisko dowódcy klucza lotniczego w 3. eskadrze lotnictwa taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Od 2004 do 2007 roku ze względu na problemy zdrowotne skierowany na stanowisko sztabowe w dowództwie 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, gdzie przygotowywał struktury organizacyjne do przyjęcia nowych samolotów F-16 Block 52+.

W roku 2007 wyznaczony został przez Dowódcę Sił Powietrznych do grupy organizacyjnej odpowiedzialnej za sformowanie nowego dowództwa lotnictwa transportowego - 3. Brygady Lotnictwa Transportowego (3. BLTr) i 14. eskadry lotnictwa transportowego na samolotach C-130 Hercules w Powidzu.

Służąc w dowództwie 3. BLTr, w 2008 roku zorganizował pierwszy w Polskich Siłach Powietrznych teoretyczny kurs taktyczny dla pilotów lotnictwa transportowego. Kurs ten umożliwiał nowe jakościowo szkolenie w powietrzu i bezpieczne wysyłanie samolotów transportowych w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w rejony objęte kryzysem i wojną.

W latach 2009 - 2012 pełnił służbę w Sojuszniczym Dowództwie Sił Powietrznych NATO w Ramstein w Zarządzie TACEVAL, będąc tam pierwszym pilotem-inspektorem z tzw. nowych państw NATO. Pomagał w spełnieniu standardów NATO pierwszemu polskiemu bojowemu komponentowi lotniczemu "JASTRZĄB" na samolotach F-16, zakończonych pozytywną kontrolą NATO FORCEVAL w 2011 roku.

W 2011 roku skierowany został do sztabu dowództwa Combined Forces Air Command (CFAC) w Izmirze w Turcji do udziału w operacji lotnictwa NATO "UNITED PROTECTOR" przeciwko reżimowi płk. Kadafiego w Libii.

Po powrocie ze struktur NATO skierowany na stanowisko Szefa Sekcji Standaryzacji i Oceny - Instruktora Pilota w dowództwie 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

W 2013 roku wyznaczony został przez Dowódcę Sił Powietrznych na stanowisko Szefa Pionu - Starszego Inspektora Bezpieczeństwa Lotów (BL) w nowosformowanym Dowództwie Operacyjnym RSZ z zadaniem utworzenia struktur bezpieczeństwa lotów w tym Dowództwie.

W 2014 roku brał czynny udział w opracowaniu nowej jakościowo instrukcji bezpieczeństwa lotów lotnictwa SZ RP, zgodnej z standardami NATO. Kierował przy tym wprowadzeniem w życie systemu zarządzania bezpieczeństwem lotów w Dowództwie Operacyjnym RSZ i jednostkach podległych. System ten uruchomił nowe jakościowo mechanizmy zarządzania ryzykiem operacyjnym i bojowym w lotnictwie SZ RP. Mechanizmy te wykorzystane zostały z powodzeniem w działaniach Polskich Kontyngentów Wojskowych m. in. w Afganistanie, Kuwejcie, Republice Środkowej Afryki i na Litwie.

Efektem kreatywnej i skutecznej działalności służby BL był brak wypadków lotniczych odnotowany we wszystkich działaniach lotnictwa PKW od 2013 roku przy zachowaniu wysokiej gotowości operacyjnej i bojowej.

Od dnia 2 stycznia 2017 roku wyznaczony został przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Dowódcy Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w m. Babki koło Poznania.

Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Opolskim oraz wielu kursów i szkoleń specjalistycznych w kraju i za granicą, m. in. w TLP Florennes w Belgii oraz NATO School w Oberamergau w Niemczech.

Jest autorem fachowych publikacji w prasie wojskowej i branżowej z dziedziny nowoczesnych form użycia lotnictwa wojskowego.

Jako pilot wojskowy wykonywał loty na samolotach: TS-11 Iskra, MiG-21UM, MiG-21M i MF, M-28 Bryza.
Jako pilot sportowy wykonywał loty na samolotach i szybowcach szkolnych, treningowych i wyczynowych, m. in. PZL 104 Wilga, SZD-9 Bocian, SZD-50 Puchacz, SZD-30 Pirat, SZD-51 Junior, SZD-24 Foka, SZD-36 Cobra, SZD-41 Jantar Standard zdobywając m. inn. Złotą Oznakę Szybowcową z Diamentem.

Posiada Pierwszą Klasę Pilota Wojskowego z nalotem ogólnym 1050 godzin. Obecnie wykonuje loty na samolocie M-28 Bryza.
Wielokrotnie wyróżniany za osiągnięcia w zarządzaniu i organizacji działalności lotniczej, w pracy dowódczo - sztabowej oraz w dziedzinie bezpieczeństwa lotów, m. in. medalem NATO i Odznaką Honorową Sił Powietrznych.

Czynnie uprawia sport (biegi, turystykę rowerową i kajakową, windsurfing oraz narciarstwo).
Interesuje się historią wojskowości i rozwojem nowoczesnych technologii lotniczych. Lubi dobrą muzykę, podróże motocyklem i książki biograficzne. Płynnie posługuje się językiem angielskim.
Żonaty. Żona Monika, córki Wiktoria i Amelia, syn Miłosz.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych