BIP
Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
PRZEZNACZENIE I ZADANIA
Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (MJDOP) jest jednostką wojskową szczebla taktycznego, wchodzącą w skład systemu dowodzenia, podporządkowaną Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego.

MJDOP przeznaczona jest do realizacji zadań w zakresie zbioru i opracowania informacji o sytuacji powietrznej oraz kierowania siłami i środkami wydzielonymi z Sił Powietrznych do dyżurów bojowych.

Do zasadniczych zadań realizowanych przez MJDOP w czasie pokoju należy m.in.:
  • kontrola stopnia gotowości bojowej sił i środków wydzielonych do dyżuru;
  • ciągła analiza sytuacji powietrznej w zakresie przestrzegania ustalonych parametrów lotu;
  • kierowanie misjami „AIR POLICING” w przydzielonym sektorze odpowiedzialności;
  • zabezpieczenie szkolenia lotniczego jednostek lotniczych;
  • realizacja ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza;
  • analiza warunków atmosferycznych oraz sytuacji skażeń w przydzielonym sektorze odpowiedzialności.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych