BIP
Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi